Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met AB Sound licht & geluid, Suvelstrjitte 7, 8561 EZ Balk, KvK nummer 69248575.

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.absound.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AB Sound licht & geluid in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. AB Sound licht & geluid gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Verwerken en afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van betalingen en kortingen
 • Communicatieverkeer i.v.m. dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen
 • Webshop account aanmaken
 • Voldoen aan wettelijke verplichting, zoals belastingaangiftes.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • BTW-nummer;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Overige gegevens die u verstrekt, zoals referenties.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. In zekere zin betekent dit zolang uw account actief is bij ons en zolang de gegevens benodigd zijn voor het verlenen van onze diensten.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij uw gegevens alleen verstrekken aan partijen van derden, indien dit noodzakelijk is om in onze dienstverlening te kunnen voorzien. Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor een betrouwbaarheid en veiligheid van eenzelfde niveau als dat van ons. AB Sound licht & geluid zal verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

AB Sound licht & geluid maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de functionaliteit en informatie te verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AB Sound licht & geluid of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

Functionaliteit

De cookies zijn benodigd voor het gebruik van sommige functionaliteiten van onze webshop, zoals het onthouden van de webshop gegevens en uw voorkeuren. Daarnaast zijn deze benodigd voor het opslaan van uw winkelmandje. Deze gegevens worden bewaard totdat u uitlogt of totdat u de browser sluit.

Informatie en prestatieverbetering

We gebruiken cookies om informatie in te zamelen om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Zo bekijken we veel bezochte pagina’s of pagina’s met foutmeldingen om hiervan te kunnen leren (in samenwerking met Google Analytics).

Marketingdoeleinden

Er worden ook cookies op onze website gebruikt in samenwerking met Google Analytics en Google AdWords. Dit doen we zodat er in de toekomst gerichtere producten en aanbiedingen voor onze klanten kunnen weergeven (in samenwerking met Google Adwords).

Nieuwsbrief

Voor het verwerken van de nieuwsbrief gebruiken wij uw contactgegevens en voorkeuren indien u hier goedkeuring voor heeft gegeven.  Uitschrijven is mogelijk door de stappen te volgen, onderaan een nieuwsbrief.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Taalkeuze Nederlands/Engels, onthouden gegevens webshop account en winkelmandje.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Browsegegevens op basis van eigen, besloten back-end system en Google Analytics

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies: Gegevens landingspagina’s en bezoeken websitepagina’s op basis van landingscookies en Google AdWords.  

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@rf-events.nl.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

AB Sound licht & geluid

Suvelstrjitte 7

8561 EZ Balk

Telefoon: +31 (0)6 17 45 09 13

E-mail: info@absound.nl

KvK: 01105695

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.